Hidrolik/Elektrohidrolik İleri Seviye Eğitimi

Amaç
Hidrolik ve elektrohidrolik ileri seviye eğitiminin amacı karmaşık devre tasarımı ve modern hidrolik sistemleri anlayabilecek ve yorumlayacak seviyeye gelmektir.

Süre: 3 Gün

İçerik

 • Temel seviye hidrolik ve elektro hidrolik bilgileri tekrarı
 • Temel seviye elektrik bilgilerinin tekrarı
 • Hidrolik tank elemanlarının (seviye şalteri, termostat, hava filtresi vb.) görevi ve çalışması
 • Hidrolik yağ tankının hesaplanması
 • Hidrolik boru tesisatının hesaplanması
 • Kaçak nedeni oluşan kayıplar, sebepleri ve alınması gereken önlemler
 • Kullanıldığı yere göre filtre seçimi
 • Filtre çeşitleri ve endüstriyel uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Kullanılacağı yere göre basınç kontrol elemanlarının seçimi ve optimum basınç ayarı
 • Pilot kumandalı basınç kontrol valflerinin seçimi ve kullanım alanları
 • Boşaltmalı emniyet valfinin görevi ve kullanıldığı yerler
 • Yükün değişken olduğu uygulamalarda uygulanan hız ayar yöntemleri
 • Sıcaklık değişimi nedeniyle hızdaki değişimi önleme yöntemleri
 • Akümülatör hesabı ve akü emniyet bloğunda dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Hidrolik silindirlerde kuvvete göre silindir seçimi
 • Hidrolik silindirlerde kasıntı, burkulma nedenleri ve alınması gereken önlemler
 • Hidrolik yön kontrol valflerinin kullanılacağı yere göre seçimi ve seçiminde dikkat edilecek noktalar
 • Bobin kumandalı, oransal, servo valflerinin karşılaştırılması ve tercih sebepleri
 • Oransal valfin çalışması ve iç yapısı
 • Oransal valflerde kullanılan sürgü çeşitleri
 • Oransal valflerde yapılan ayar çeşitleri ve sisteme olan etkisi
 • Oransal valf kartının blok diyagramının okunması
 • Servo valfin çalışması ve iç yapısı
 • Servo valfin kullanıldığı yerler ve sağladığı avantajlar
 • Servo valfin kullanıldığı alanlar
 • Lojik valf çeşitleri ve kullanıldığı yerler
 • Lojik valfin iç yapısı ve lojiğe etki eden kuvvetlere göre seçimi
 • Lojik kullanımının sağladığı avantajlar
 • Lojik valflerinin arıza nedenleri ve çözümleri
 • Lojik valf uygulamalarına örnek devreler
 • Hidrolik devrelerde kullanılan akış bölücüler ve kullanıldığı yerler
 • Akış bölücü çeşitleri ve çalışma prensipleri
 • Değişken yüklerde sabit hız sağlama yöntemleri
 • Hidrolikte kullanılan basınç arttırma yöntemleri
 • Örnek hidrolik devreler ve devrelerin yorumlanması
 • Rejeneratif devre uygulamaları
 • Kapalı devre hidrolik devre mantığı ve kullanıldığı yerler
 • Verilecek senaryoya göre hidrolik devre hesaplanması (pompa, silindir, valf, elektrik motoru, depo, soğutucu, yağ seçimi)
 • Hidrolikte kullanılacak boru çapının belirlenmesi
 • Örnek hidrolik devrelerin okunması ve iş güvenliği adına alınması gereken önlemler


Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 12 kişi

Ön Şart: Temel Seviye Hidrolik Eğitimine Katılmış Olmak.

Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK