Amaç

 • Mobil hidrolik devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensiplerinin  öğretilmesi
 • Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerin çalışma mantığının öğretilmesi ve devre kurulmasında  gerekli olacak bilgilerin kazandırılması
 • Mobil hidrolik devrelerdeki problemlerin tespiti ve çözüm yollarının tespitinin kolaylaştırılması
 • Katılımcıyı mobil hidrolik sistemlerin arızalarını tespit edecek ve bakımını yapabilecek seviyeye  getirmek.
Süre: 2 Gün

İçerik
 • Mobil hidrolik nedir?
 • Mobil hidrolikte kullanılan fiziksel kanunlar, basınç ve debi kavramlarının açıklanması.
 • Mobil hidrolik sistemin temel yapısı, mantığı ve çalışma prensipleri
 • Hidrolik yağlar, filtreler ve tanklar hakkında genel bilgilendirme
 • Mobil hidrolikte kullanılan pompa ve hidrolik motorların tanıtılması
 • Açık çevrim kapalı çevrim uygulamaları
 • Fren sistemleri
 • Direksiyon sistemleri
 • Mobil sistemlerde kullanılan alt sistemler
 • Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulumu
 • Hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerde alınması gereken emniyet önlemleri
 • Mobil hidrolikte bakım
Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 12 kişi


Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu
 
KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK