Amaç
Teknik resim standartlarını öğrenir ve makinelere ait manuallerde bulunan imalat ve montaj resimlerini anlar, bu resimleri üç boyutlu olarak analiz edebilir.


Süre:
2 Gün


İçerik:

Neden Teknik Resim?

İmalat (Atelye yapım) Resminde Bulunması Gerekli Olan Özellikler

Uygun Kesitlerle Donatılmış Temel Görünüşler, Varsa Yardımcı Görünüşler

Görünüşler ve Kesit Alma

Görünüşlerin Tanımı, “ISO E” ve “ISO A” Göre Görünüşlerin Çizilmesi  ve Örnek Uygulamalar

Kesit Alma ve Yöntemleri

Ölçülendirme, İlkeleri, Ölçülendirme Tarzları

Toleranslar

Boyut Tolerans Cetvellerinin Kullanılması

Geometrik Toleranslar

Yüzey İşleme Sembolleri ve İmalat Resimlerine Uygulanması

İmalat Resim Anteti

Montaj Resimleri ve Türleri

Montaj Resminde Bulunması Gerekli Olan Özellikler

Sistemlere Özgü Montaj Resimlerinin Kroki ÇizilmesiHedef Kitle:
Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis


Katılımcı Sayısı: Minimum 6 kişi, Maksimum 12 kişi


Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

 

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK