Eğitimin Amacı

 • Plastik Malzemeler hakkında işletmelerde çalışan teknik personelin bilmesi gereken Plastiklere katılan katkı maddeleri ve kazandırdığı özellikler, plastiklerin tanınması ve plastiklere uygulanan kalite kontrol yöntemleri, polimerlerin şekillendirilmesi konularında teorik ve pratik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Polimer malzemeler ve tarihsel gelişimi,
 • Polimer nedir? Monomer nedir?
 • Tasarımcı açısından plastiklere bakış
 • Polimerler ile ilgili genel tanımlar
 • Polimer sentez yöntemleri
 • Polimerizasyon prosesleri
 • Polimerizasyon derecesi
 • Polimerlerin molekül ağırlığı ve tayin yöntemleri
 • Polimerik malzemelerin yapı ve özellikleri
 • Polimerik malzemelerin sınıflandırılması
 • Endüstride kullanılan polimerik malzemelerin Sınıflandırılması
 • Kaynağına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
 • Monomer bileşimine göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
 • Zincir yapılarına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
 • Zincir yapısının geometrik şekline göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
 • Zincir konfigürasyonuna göre polimerik malzemenin sınıflandırılması
 • Plastiklerin zayıf olduğu noktalar
 • Mühendislik Plastikleri
 • Termosetler
 • Kompozit malzeomposites
 • Köpük malzemeler
 • Elastomerler
 • Polimer karışımları
 • Sıvı kristal polimerler
 • Aşınma direnci ve sürtünme özellikleri
 • Polietilen,Polipropilen kopolimer, Polistiren, Polikarbonat, Akrilonitril butadien stiren
 • (abs), Poliasetal (polioksimetilen, pom), San, Pvc, Pet, Poliamid
 • Plastiklere katılan katkı maddeleri ve kazandırdığı özellikler
 • Antioksidantlar, antistatikler, kaydırıcılar, stabilizatörler, alev geciktiriciler ve yanmayı engelleyici maddeler, işlemeyi kolaylaştırıcı maddeler, antimikrobiyal maddeler, renklendiriciler, plastifiyanlar, biyo stabilleştiriciler, floresant ve beyazlatıcılar, çapraz bağlayıcı peroksit katkılar, kristalliği düzenleyici katkılar, darbe dayanımını arttıran, polimerlere katılan dolgu maddeleri maddeler, mineral(doğal) dolgu maddeleri, sentetik, cam dolgu maddeleri dolgu maddeleri, metal ve metal oksit dolgu maddeleri, bağlayıcılar
 • Köpük yapıcı maddeler (Pvc köpüğü, Poliüretan, Polistiren köpüğü)
 • Plastiklerin mekanik davranışları
 • Plastiklerin viskoelastik davranışı
 • Plastiklerin zamana dayalı olmayan test yöntemleri
 • Plastiklerin zamana dayalı test yöntemleri
 • Şekil değiştirme bilgilerini kullanarak plastiklerin tasarım metotları
 • Termal gerilmeler ve şekil değiştirmeler
 • Çok katmanlı kalıplama
 • Esnek kilit parçaların tasarımı
 • Feder kesitlerinin tayini
 • Diğer kalıplama tipleri için parçada mukavemet artırıcı yöntemler
 • Viskoelastik davranışın matematiksel modelleri
 • Plastiklerin dinamik yüklemesi
 • Zaman-Sıcaklık süperpozisyonu
 • Takviyeli olmayan plastiklerin kırılma davranışı
 • Plastiklerin genel kırılma davranışı
 • Plastiklerde sürünme (krep) hasarı
 • Tekrarlı yüklemenin etkisi ve yorulma
 • Plastiklerin darbe dayanımı
 • Kompozitler
 • Takviye tipleri
 • Takviyeli plastiklerin deformasyon davranışı
 • Matris tipleri
 • Kompozit malzemelerde elyaf takviye şekilleri
 • Sürekli formda lif takviyeli kompozitlerin analizi
 • Tek bir tabakanın veya katmanlı yapının davranışı
 • Çok katmanlı isotropik malzemelerin analizi
 • Simetrik olmayan katmanların analizi
 • Kısa elyaf takviyeli kompozitlerin analizi
 • Lif takviyeli kompozit malzemelerin sürünme, darbe ve yorulma davranışı
 • Plastiklerin tanınması ve plastiklere uygulanan kalite kontrol yöntemleri
 • Plastiklerin tanınması,Yakma deneyi, Koku deneyi, Erime noktası tayini deneyi,
 • Çözünürlük deneyi, Bakır tel deneyi
 • Plastiklere uygulanan fiziksel testler
 • Plastiklere uygulanan mekanik testler
 • Çekme mukavemeti ve çekme uzaması, Elastiklik modülünün tayini,Darbe mukavemetinin tayini, Eğilme mukavemeti, Sürtünme mukavemeti, Basma mukavemeti,Yırtılma mukavemeti
 • Yorulma mukavemeti, Burulma mukavemeti, Aşınma mukavemeti, Çizilme mukavemeti
 • Plastiklere uygulanan kimyasal testler, Çözücülere mukavemet, Tuzlu suya mukavemet
 • Yağlara mukavemet, Gazlara mukavemet, Asitlere mukavemet, Bazlara mukavemet Oksitleyicilere mukavemet, Sabun ve deterjanlara mukavemet
 • Polimerlerin şekillendirilmesi
 • Polimerlerin nem alması,Ekstrüzyon, Kompounding, Enjeksiyon kalıplama, Şişirme kalıplama, Savurma Kalıplama,
 • Enjeksiyon kalıplama kullanım alanları, Enjeksiyon makineleri, Vida ve kovanlar,
 • Enjeksiyonda ısıtma ve soğutma sistemleri
 • Enjeksiyon kalıplamada oluşan hatalar ve alınabilecek önlemler
 • Plastik malzemelerinçekmesi(shrinkage)
 • Çekmenin tanımı ve nedenleri
 • Boyutsal çekme oranı
 • Anizotropik çekme ve parçadaki çarpılmalar
 • Plastik parça toleransları
 • Çekme oranına etki eden faktörler

Hedef Kitle

Süre

2 gün