SAC METAL KALIPÇILIĞI

TANIM

Sac Metal Kalıp Tasarımı Eğitimi, kalıp, kalıpçılık ve kalıp çeşitleri hakkında bilgilendirme yapar.

AMAÇ

Sac metal kalıpçılığının güncel önemini açıklamak. Günümüzde sac metal kalıpçılığında kullanılan standart kalıp elemanlarını tanıtmak.  Sırasıyla Kesme, Bükme, Çekme Kalıpları ve Progresif Kalıplara ait hesapları ve boyutlandırılmasını yapmayı öğretmek. Ekonomik kalıplama önerilerinde bulunmak. Kalıp imalatında kullanılan malzemelerinin ve sertlik değerlerinin tespitini yapabilmek. Pres seçimini ve kalıp ayarlarını yapabilmeyi öğretmek.

İÇERİK

Kalıp ve kalıpçılık nedir?

Kesme Kalıplarının tanıtılması, kalıp hesaplarının yapılması

Bükme Kalıplarının tanıtılması, kalıp hesaplarının yapılması

Çekme Kalıpları tanıtılması, kalıp hesaplarının yapılması

Progresif Kalıplar ;

Presler, pres seçimi, özellikleri

YÖNTEM

Eğitim teorik bir eğitimdir.

KATILIMCI PROFİLİ

Sac kalıp tasarımı yapan ve de sac parça basan imalatçılarla çalışan Mühendislik ve Satın Alma mühendis ve teknisyenleri

SÜRE

3 gün


KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK