Entek Endüstri 4.0 Farkındalık Semineri

Süre: 1 gün

İçerik:

 • 1. , 2. ve 3. Endüstri devrimleri
 • Endüstri 4.0 nedir?
 • Karanlık ve İnsansız Fabrikalar
 • Katmanlı Üretim ve 3B baskı (Additive manufacturing & 3D Printing)
 • Akıllı Şehirler
 • Endüstriyel ioT
 • Endüstriyel Bulut (Industrial Cloud)
 • Endüstriyel Büyük Veri ve Analitik
 • İnsan - Robot - Veri Üçgeni
 • Siber Savaşlar
 • Endüstri 4.0 platformları: GE Predix, Siemens Digital Enterprise , IBM Watson Ind. 4.0
 • Digitalleşme devrimi
 • Ülkemizde Endüstri 4.0 hedefleri
 • Hayatımıza getireceği yenilikler
 • Endüstri 4.0’a hazır mıyız?
 • Sanayiden Endüstri 4.0 uygulamaları