Süre: 5 gün

Amaç:
SOLIDWORKS Part Design, Assembly Design ve Drafting modüllerini temel düzeyde kullanabilmeyi sağlayabilmek.

İçerik:

* SOLİDWORKS  tanıtılması

* Sketcher (Kroki)menü komutları

                - Çizim objeleri

                - Çizim araçları

                - Ölçümlendirme

* Part Design (Unsurlar) komutları

                - Katı model oluşturma komutları

                - Kesme komutları

                - Çoğaltma komutları

* Assembly Design ( Montaj) komutları

                - Bileşen ekleme

                - Bileşen çoğaltma

                - Bileşen İlişkilendirme

                - Hareket etüdü

                - Patlatma görünümü

* Drafting  (Teknik Resim) komutları

Hedef Kitle: Mühendisler,Teknikerler, Konstrüktörler, Endüstriyel Tasarımcılar

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK