Motorları Tehlikeye Sokan Aşırı Akımın NedenleriMotorları Tehlikeye Sokan Aşırı Akımın Nedenleri

1. Üç fazlı motorların iki faza kalıp çalışmaya devam etmesi hali;

a. Üç fazdan birinin şebekeden kesilmesi,

b. Üç fazdan birinin sigortasının atması,

c. Kontaktör kontaklarından birisinin arızalanması,

d. Motor ile kontaktör arasındaki kablo bağlantı irtibatının herhangi bir neden ile geçirgenliğini kaybetmesi.

2. Mekanik zorlamalarla (mil sıkışması, yatak sarması vb.) motorun rotor sıkışması

sonucu aşırı akım çekmesi.

3. Şebeke voltajının sürekli olarak normal değerinin altında bulunması ve böylece

motorun düşük momentle çalışması sonucu fazla akım çekmesi.

4. Aşırı yüklerde motorun fazla akım çekmesi. (Nominal akımdan %20 oranında daha

fazla akımın çekilmesi.


5. Motorun yol alma ve frenleme süresinin uzun tutulması sonucu, fazla akım çekmesi.

 

6. Motorun sık durma ve kalkış yapması halinde, stator veya rotor sargılarında ısının


artması.

7. Şebeke frekansındaki aşırı dalgalanmalar sonucu, motorun fazla akım çekmesi.


8. 
Soğutuculu motorlarda, soğutma düzeninin çalışmaması sonucu, özellikle çevre

sıcaklığı fazla ise, stator ve rotordaki ısının artması.

 

10. Bağlantı hatası (örneğin direkt yol alan bir motorun stator sargıları normal işletmede

yıldız bağlanacak şekilde düzenlenmiş iken sargılar yanlışlıkla üçgen bağlanırsa, sargılardan 3

katı daha büyük akım geçer.)


KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK