CNC TORNA PROGRAMLAMA

TANIM

Bu program; bilgisayar üzerinde parça modelleme ve işleme programı öğretilmesini ve CNC tezgâhı üzerinde ISO kodları ile programlama uygulamalarını gerçekleştirmek.

AMAÇ

Katılımcıların, CNC tezgâhlarını tanımaları, yapısal özelliklerini bilmeleri, kullanma ve çalışma prensiplerini uygulayacak düzeye gelmeleri. CNC torna tezgâhı  uygulamalarında M ve G kodlarını öğrenmeleri ve otomatik kodlama komutlarında parça programlama ve işlemeyi gerçekleştirmeleri. Parça sıfırını ve takım ofsetlerini alarak işleme safhasına getirmeleri. CNC torna tezgâhına iş parçasını bağlama yöntemlerini bilmeleri. Tezgâhta grafik, setting ve parametre ayarlarını yapmaları. Kesme hızı, devir sayısı ve ilerleme gibi kesme parametrelerini belirlemeleri, İşlemlere göre kesici seçimini yapmaları. 2 eksen çizim uygulamalarında programlama yapabilecek düzeyde yetişmeleri. Tezgâh üzerinde programı kullanarak parça işleyebilecek düzeye erişmeleri. CNC torna tezgâhında çalışırken iş güvenliğine uygun çalışmaları ve tezgâh bakım kurallarını uygulamaları.

İÇERİK

- Tezgahı kullanma ve çalışma prensipleri

- M ve G kodları

- Tezgaha parça bağlama

- Kesiciler

- Programın test edilmesi

- 2 eksen işleme uygulamaları

- CNC Torna tezgahı üzerinde uygulamalar

- Tezgahın bakımı

- İş güvenliği

YÖNTEM

Teorik konular ve tezgahta uygulama

KATILIMCI PROFİLİ

Metod mühendisleri ve teknisyenleri, tezgah operatörleri

KATILIM ÖN KOŞULLARI

Temel teknik resim

SÜRE

3 gün

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK