Süre: 1 Gün

İçerik: 

 • AB Emniyet Yönetmelikleri (21 Adet) 
 • Örnek Yönetmelikler
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 • Belirli Gerilim Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yön. (2006/95/AT)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) AB/TSE  EMNİYET STANDARTLARI    (Çok sayıda) ÖRNEK STANDARTLAR
 • TS EN 294   El ve Kollar İçin Güvenlik Mesafeleri -EN ISO 13849-1,2  Emniyet İle İlgili Kontrol Sistemleri
 • TS EN 999  Yaklaşım Hızına Göre Koruyucuların Yerleştirilmesi -TS EN 349  İnsan Vücudunun Korunması İçin En Az Açıklıklar
 • TS EN 953+A1  Koruyucular -TS EN ISO 13850  Acil Durumlarda Durdurma Teçhizatı -TS EN 60204-1/A1 Makinaların Elektrik Donanımı
 • TS EN 1088   Ara Kilitleme Tertibatları
 • TS EN 574+A1  İki El Kumanda Tertibatları -TS EN 1037 
 • Beklenmeyen Çalışmanın Önlenmesi  
Hedef Kitle: Mühendisler, Teknisyenler ve İş Güvenliği Uzmanları


KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK