Entek Problem Çözme Teknikleri

Amaç;

İşletmelerde sürekli olan geçici önlemlerle çözülmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için, gerekli olanProblem Çözme sistematiği ve tekniklerini kullanabilir hale getirmek ve etkin bir ekip çalışması ileneler yapılabileceğinigöstermektir.

İçerik:

 • Genel Tanımlar (Proses, Problem, Hata, Kusur vb. tanımlar),
 • Problem Nedir, Probleme Duyarlılık
 • Veri ve Veritoplama, Tally diyag. veri analizi, İstatistik,
 • Süreç (process) Kontrolü,
 • Problem ve Çözüm, Sıfır Hata Sistemi “ZQC.”
 • Problemin çıkma sebepleri
 • Problem çözmeteknikleri,
 • Problem çözmeadımları,
 • Kai-zen, Sürekli iyileştirme, sıfır hata
 • PUKÖ. Metodolojisi, 5N, 1K, Metodu, Ağaç Diyagramı,
 • TRIZ. Metodu, Piktografi, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği,
 • Sebep-Sonuç diyagramı,(Balık Kılçığı diyagramı), CEDAC. Sistemi,
 • Akış şeması, ağaç şeması, Nitel özellikler, Değişken özellikler
 • Kıyaslama, Beyin fırtınası, Nominal Grup tekniği, G8D.sistemi,
 • Kontrol(control charts) diyagramları, (x-R, p, up, c, u,)
 • NormalDağılım, Histogram, Pareto analizi,
 • Korelasyon (ilişkilendirme- serpilme) diyagramı,
 • Gruplandırma tekniği,