Entek Beceri Odaklı Eğitimler

Endüstrideki karar vericiler endüstriyel otomasyon teknolojileri üzerine çalışan teknik personelleri için temel becerileri tarif ve talep etmektedirler. Eğitimlerimiz temel olarak bu becerilerin geliştirilmesini hedef alır.