Entek ISO Kalite Standardı

•Tüm eğitimlerimiz ISO Kalite Standartlarında verilmektedir. Her eğitimde eğitim ihtiyaç tespiti, ön-test, son-test ve 6. Ay değerlendirmeleri yapılarak eğitimin işe dönüşü ve verimi raporlanmaktadır.

•Eğitim Koşulları, Eğitmen Performansı ve Eğitimin İçeriği eğitim sonunda yapılan anketlerde ölçülmekte ve yıllık olarak anket sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmaktadır.