Entek Beceri Standartları

Tüm dünyada önde gelen endüstriyel firmaların karar vericilerine danışılarak yapılan araştırma sonucu endüstriyel otomasyon teknolojileri üzerine çalışan teknik personellerinaşağıdaki temel becerilere sahip olmaları gerektiği ortaya çıkmıştır.Eğitimlerimiz temel olarak bu becerilerin geliştirilmesini hedef alır.

•Sistem kurulumu/montajı

•Hata tespiti ve onarımı

•Teknik doküman okuma, hazırlama

•Programlama

•Kendi kendine karar alabilme

•Problem çözme

•Önleyici bakım

•Endüstriyel otomasyon ağlarının prensipleri

•Grafik arayüzlerle sistem kontrolü