Amaç

 Bu seminerin amacı mühendislere satış teknikleri ve satış iletişimi konularında destek vermektir.  
 Ayrıca mühendislik yetilerinin satış süreçlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için  
 kullanabilmelerine yardımcı olmaktır.

İçerik

  • Değişim ve yeni rekabet koşullar
  • Satış mühendisliği kavramı
  • Satış süreçlerinin geliştirilmesi
  • Satış mühendisinin nitelikleri (video gösterimi)
  • Bilgiye dayalı satış yöntemi (kendini, müşterileri, pazarı, rakipleri tanıma)
  • Pazarlama satış karar destek sistemleri ve veri tabanlı satış yönetimi
  • Satış mühendisinin yaptığı hatalar ve itirazların giderilmesi
  • İletişim ve satış iletişimi, etkili ve güzel konuşma, beden dilinin etkili kullanımı

 Hedef Kitle

 Pazarlama satış biriminde çalışan ya da çalışacak mühendisler.

Dil

-

 Süre

 1 Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 6 kişi,  Maksimum 24 kişi

 Yöntem

 Anlatım, Gösterim, Simulasyon, Örnek olay inceleme, Uygulama

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 Eğitmen/Konuşmacı

 

 Yer

 Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK