Entek Poka Yoke (Kusur Önleme)

Amaç

Katılımcılar ürün ve hizmetlerde ve iş süreçlerinde bulunan önlenebilecek hata vekusurların süreç düzenleme yordamı ile kesin ve düşük maliyetli önlenmesi konusundabilgilendirilecekler, örneklerle ve gerçek problem çözümleri ile “kusur-önleme”düzenekleri oluşturma becerisi kazanacaklardır.

İçerik

· Sıfır hata programları ve sıfır kalite kontrol

· Poka yoke (kusur giderme) tekniği

· Olumsuz ve olumlu örnekler

· Poka Yoke ve maliyetler boyutu

· Poka Yoke ve SPC ilişkileri

·Örnek uygulamalar ve yarışmalar

Hedef Kitle

Birim yöneticileri, Orta düzey yöneticiler, Atelye amirleri, Planlama personeli, Üretim

personeli,Mühendisler

Dil

-

Süre

1 Gün

Ön koşul

-

Alternatif Tarihler

-

Katılımcı Sayısı

Minimum 12 kişi,Maksimum 16kişi

Yöntem

Anlatım, Gösterim, Örnek olay inceleme

GF Materyali

Sınıf eğitimleri için,

1. Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2. Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3. Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

Takip/Değerlendirme

Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

Sonuçların değerlendirmesi

6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

İlgili Bağlantı

http://www.entekteknikegitim.com.tr