Amaç        

 Katılımcılar ürün ve hizmetlerde ve iş süreçlerinde bulunan önlenebilecek hata ve  kusurların süreç düzenleme yordamı ile kesin ve düşük maliyetli önlenmesi konusunda  bilgilendirilecekler, örneklerle ve gerçek problem çözümleri ile “kusur-önleme”  düzenekleri oluşturma becerisi kazanacaklardır.

 İçerik

·   Sıfır hata programları ve sıfır kalite kontrol

·   Poka yoke (kusur giderme) tekniği

·   Olumsuz ve olumlu örnekler

·   Poka Yoke ve maliyetler boyutu

·   Poka Yoke ve SPC ilişkileri

·    Örnek uygulamalar ve yarışmalar

 Hedef Kitle

 Birim yöneticileri, Orta düzey yöneticiler, Atelye amirleri, Planlama personeli, Üretim  

 personeli,  Mühendisler

Dil

-

Süre

1 Gün

Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 12 kişi,  Maksimum 16  kişi

 Yöntem

 Anlatım, Gösterim, Örnek olay inceleme

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK