Amaç

  Fabrikalarda bakımın artık önleyici bir faktör olarak yalın üretime destek vermesi gerektiğini

  işlemek,

  Bakımda uygulanan ileri ve yeni teknikleri, adımları, uygulama metodlarını aktarmaktır.

 İçerik

 •TPM ve gerekliliği

 •Üretimde kayıplar ve kayıp mantığı

 •Planlı bakıma temel yaklaşım

 •Ekipman karakteristiği

 •Ekipman arızalarının zararları

 •Sorun kaynakları

 •Bakım departmanının  görevleri

 •Bakım modları

 •Planlı bakım sistemi

 •Bakım etkinliğinin artırılması

 •6 adımda bakım uygulama süreci

 Hedef Kitle 

 Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

 Dil

-

 Süre

 1 Gün

 Ön koşul

-

 Alternatif Tarihler

-

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 6 kişi,  Maksimum 24 kişi

 Yöntem

 Anlatım, Gösterim, Simulasyon, Örnek olay inceleme, Uygulama

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

  Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

  Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

  Sonuçların değerlendirmesi

  6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 Yer

 Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK