Amaç

  Arızaların oluşmadan yakalanması amacıyla kullanılan Kestirimci Bakım sisteminin

 kurulabilmesi için çalışanların yaklaşımlarını geliştirmeyi ve kestirimci bakım sisteminin  

 kurulması aşamalarının öğretilmesi.

 İçerik

·   Arızaların işletmede yarattığı sorunlar,

·   Bir arızanın yol açtığı kayıplar nasıl hesaplanır?

·   Bakım türleri,

·   Kestirimci bakım hangi durumlarda tercih edilir?

·   Maliyetleri çıkarırken nelere dikkat etmeliyiz?

·   Kestirimci bakım tercihinde ön koşullar,

·   Kestirimci bakım planlanması,

·   Analizler ve veri işleme sistematiği,

·   Uygulamada karşılaşılan zorluklar,

·   Kestirimci bakımla başarı sağlamak

 Hedef Kitle

 Operatör, Teknisyen / Bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

 Dil

-

Süre

1 Gün

 Ön koşul

-

 Alternatif Tarihler

-

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 6 kişi,  Maksimum 24 kişi

 Yöntem

 Anlatım, Gösterim, Simulasyon, Örnek olay inceleme, Uygulama

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

§          Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

§          Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

§          Sonuçların değerlendirmesi

§          6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK