Amaç

 Çalışma ortamındaki risklerin kontrol altına alınması sağlayacak, iş kazaları ve meslek  hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunacaktır. Bu eğitimle risk değerlendirmesi konusunda iş  sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan gerekliliklerin saptanması, bilgilerin paylaşılması,  çalışma ortamındaki temel risklerin değerlendirmesinde uygulanacak sistem ve yöntemlerin  değerlendirilmesi ve uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 İçerik

·       Risk değerlendirmesinin mevzuattaki yeri,

·       İşyerinde tehlikelerin belirlenmesi,

·       İşyerinde risk önleme programı adımları,

·       Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi

·       Ölçüm, analiz ve testlerin belirlenmesi,

·       Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye düşürülmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilmesi

·       İşverenlerin ve çalışanların eğitimlerinin planlanması

·       Risk değerlendirme raporunun değerlendirilmesi

·       Kontrol tedbirlerinin tamamlanması

·       Alınan tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve tekrar edilmesi

·       Örnek uygulamalar

 Hedef Kitle

 İşverenler, Mühendisler, İş güvenliği uzmanları

 Dil

 -

 Süre

 2 Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 6 kişi,  Maksimum 15 kişi

 Yöntem

 Anlatım, Gösterim, Simulasyon, Örnek olay inceleme, Uygulama

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 Eğitmen/Konuşmacı

 Bedri TEKİN

 Yer

 Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK