Entek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Seminerleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

Amaç İnsan kaynakları çalışanları, mühendis, hekim ve iş Sağlığı Güvenliği...

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

Amaç İnsan Kaynakları Çalışanları ve İş Sağlığı Güvenliği Kurulu üyelerinin...

İş Kazalarının Araştırılması Teknikleri ve Analizi

AmaçSeminerin amacı, iş yerlerinde meydana gelen kazaların araştırılması,...

Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi

Amaç Çalışma ortamındaki risklerin kontrol altına alınması sağlayacak, iş...

Pnömatik Sistemlerde Güvenlik ve CE

Amaç Pnömatik sistemlerin güvenli kullanımı Sistemlerde oluşabilecek iş...

Hidrolik Sistemlerde Güvenlik ve CE

Amaç Hidrolik sistemlerin güvenli kullanımı ve sistemlerde oluşabilecek iş...

Elektrikte İş Güvenliği

Amaç Elektrikli sistemlerde güvenli bir şekilde çalışmak, Elektrik...

Makinelerden Kaynaklı İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri

Amaç; Makina Emniyeti Yönetmeliği ve ilgili temel standartlar esas alınarak; mekanik, elektrik,...

Makina Emniyet Direktifleri 2006/42/AT ve ISO 13849 Uygulaması

Süre: 1 Günİçerik:AB Emniyet Yönetmelikleri (21 Adet) Örnek...