Amaç

·   Enerji verimliliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme

·   Enerji verimliliği hakkında örnek etüt çalışmaları

 

 İçerik

·   İlgili kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi

·   Avrupa Birliği Direktiflerinde Enerji Verimliliğinin Yeri

·   Diğer Ülkelerde enerji Yoğunluğu

·   Tüm Dünyada Enerji Üretim ve Tüketim Dengelerinin Değerlendirilmesi

·   ESCO (Energy Saving Company)

·   İşletmelerde Enerji Verimliliği Hakkında Etüt Çalışmaları

 

 Hedef Kitle

 Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Dil

-

 Süre

1  Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 12 kişi,  Maksimum 16 kişi

 Yöntem

 Anlatım, tartışma, örnek olay, yaşayarak öğrenme

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK