Amaç

 Verimlilik analizi yapılacak işletmeden bilgi toplama prosedürlerinin ve yeni

 kanuna göre endüstriyel işletmelerin enerji verimliliği konusundaki

 yükümlülüklerinin anlatılmasını sağlamak

 İçerik

·   Enerji üretim-tüketim dengeleri ve enerji yoğunluğu

·   Enerji verimliliği kanunu

·   Etüt çalışması yapılacak yerin incelenmesi

·   Maliyet ve kazançlara göre karar verme

 Hedef Kitle

 Makine ve Elektrik Mühesdisleri

 Dil

 -

Süre

1 Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 10 kişi,  Maksimum 16 kişi

 Yöntem

 Anlatım, tartışma, örnek olay, yaşayarak öğrenme

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK