Amaç

 Katılımcılara, işletmelerde, kaliteyi üreterek daha verimli çalışmayı sağlamak için

 gerekli teknik ve yöntemlerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 İçerik

·   Değişim

·   Verimlilik Ölçümünde Kullanılan Sayısal Göstergeler

·   Verimliliğe Süreç Odaklı Yaklaşım

·   İşletmelerde Verimliliği Olumsuz Etkileyen Kayıplar (İşgücü Makine, Malzeme ve Sermaye Açısından)

·   Verimlilik Artırma Teknikleri ve Uygulama Alanları

·   Birim Zamanlardan Hareketle Beklenen Kapasitenin Belirlenmesi

·   Beklenen Kapasite ve Gerçekleşen Kapasite Arasındaki Sap

·   Verimlilik Nedir, Ne Değildir?

·   Optimum Çalışan Sayılarının Belirlenmesi

·  Kaynakların Verimli Kullanımına İlişkin Uygulamalar

 Hedef Kitle

 Yöneticiler, Kalite, Mühendisler

 Dil

 -

 Süre

1 Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 10 kişi,  Maksimum 16 kişi

 Yöntem

 Anlatım, tartışma, örnek olay, yaşayarak öğrenme

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK