Amaç

 Çalışanlar için, en kısa zamanda çok iş yapmak değil, hayatla ilgili temel seçimler  yapabilecek bir görüş açısı kazandırmak ve seçilmiş öncelikler doğrultusunda  zaman düzenleme ve hedef belirleme becerisi ile verimli çalışma olanağı  sağlamaktır.

 İçerik

·         Hedef Belirleme Uygulaması: Hedefle ilgili kriterleri, probleme uygulayabilme.

·         “Zamanı Kullanmanın 30 Altın Yolu”: Etkinlik ve yeterlilik kavramlarını tanıma ve aradaki farkı ayırt etme, kendini organize etmede kullanılacak kriterleri belirleme, başkalarını organize etme kriterlerini tanıma ve bir işi delege etme.

·          “Kaybedilen Zaman”: Zamanı etkili bir şekilde kullanmayı engelleyen kişilik faktörlerini tanıma.

 

 Hedef Kitle

Yöneticiler, Mühendisler

 Dil

 -

 Süre

1 Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 10 kişi,  Maksimum 16 kişi

 Yöntem

 Anlatım, Gösterim, Örnek olay inceleme,

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK