Entek Etkin Zaman Yönetimi ve Seçilmiş Öncelikler

Amaç

Çalışanlar için, en kısa zamanda çok iş yapmak değil, hayatla ilgili temel seçimleryapabilecek bir görüş açısı kazandırmak ve seçilmiş öncelikler doğrultusundazaman düzenleme ve hedef belirleme becerisi ile verimli çalışma olanağısağlamaktır.

İçerik

· Hedef Belirleme Uygulaması: Hedefle ilgili kriterleri, probleme uygulayabilme.

· “Zamanı Kullanmanın 30 Altın Yolu”: Etkinlik ve yeterlilik kavramlarını tanıma ve aradaki farkı ayırt etme, kendini organize etmede kullanılacak kriterleri belirleme, başkalarını organize etme kriterlerini tanıma ve bir işi delege etme.

·“Kaybedilen Zaman”: Zamanı etkili bir şekilde kullanmayı engelleyen kişilik faktörlerini tanıma.

Hedef Kitle

Yöneticiler, Mühendisler

Dil

-

Süre

1 Gün

Ön koşul

-

Alternatif Tarihler

-

Katılımcı Sayısı

Minimum 10 kişi,Maksimum 16 kişi

Yöntem

Anlatım, Gösterim, Örnek olay inceleme,

GF Materyali

Sınıf eğitimleri için,

1. Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2. Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3. Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

Takip/Değerlendirme

Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

Sonuçların değerlendirmesi

6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

İlgili Bağlantı

http://www.entekteknikegitim.com.tr