Entek Genchi Genbutsu

Amaç

Geliştirme çalışmalarına katılarak, problem çözümünde "Genchi Genbutsu" yaklaşımınıuygulamaktır.

İçerik

  • Genchi Genbutsu nedir?
  • Niçin Genchi Genbutsu?
  • Genchi Genbutsu uygulaması olmadan sorun çözümü,
  • Organizasyonel sorun odaklı yaklaşım: Örnek; TPM modellemesi,
  • Çözüm aracı olarak “Genchi Genbutsu”
  • Çalışma metodolojisi
  • Genchi Genbutsu’da sorun çözmeye yönelik analizler,
  • Genchi Genbutsu yaklaşımı ile yapıyı kavrama uygulaması
  • Makinada Jishu Hozen (Birimsel İyileştirme) çalışması - Geliştirmeler ve Genchi Genbutsu

Hedef Kitle

Dil

-

Süre

1 Gün

Ön koşul

-

Alternatif Tarihler

-

Katılımcı Sayısı

Minimum 6 kişi,Maksimum 24 kişi

Yöntem

Anlatım, Gösterim, Simulasyon, Örnek olay inceleme, Uygulama

GF Materyali

Sınıf eğitimleri için,

1. Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2. Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3. Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

Takip/Değerlendirme

Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

Sonuçların değerlendirmesi

6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

Eğitmen/Konuşmacı

Yer

Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

İlgili Bağlantı

http://www.entekteknikegitim.com.tr