Amaç

 Verimin en temelde düzenli bir çalışma ortamı sağlamakla başlayacağını savunan  seminer, Japonya’da geliştirilen 5s yöntemini, yöntemin işletme, müşter ve işgörene  yarattığı avantajlarını, işletmelerde nasıl 5s kültürü yaratılabileceğini ve uygulama  aşamalarını katılımcılara aktarmayı amaçlar.

 İçerik

•5S Nedir?

•5S Yönetimi

•Temiz ve Düzenli Çalışma

•Neden 5S ve İşletmeye Sağladığı Yararlar

•5S’de Amaç

•5S’in Üreticiye Yararları

•5S’in Müşteriye Yararları

•5S’in İş Görene Yararları

•5S Basamakları

•Ayıklama-Sınıflama (Seiri)

•Düzenleme-Yerleştirme (Seiton)

•Temizlik (Seiso)

•Standartlaştırma (Seiketsun)

•Eğitim Disiplin (Shitsuke )

•Uygulama Süreci

•İşletmelerde 5S Kültürü Yaratma ve Yayma

•5S’in Uygulanmasıyla Elde Edilecek Olumlu Sonuçlar

•Örnek Çalışma Vakası

 Hedef Kitle

 Operatör, Teknisyen / Bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

 Dil

-

 Süre

1 Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 12 kişi,  Maksimum 16 kişi

 Yöntem

 Anlatım, Gösterim, Simulasyon, Örnek olay inceleme, Uygulama

 GF Materyali

Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

  6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK