Amaç

PLC’ler hakkında temel bilgiye sahip olmak
Algoritma okuma ve kurma becerilerini kazanmak
S7 200 ile programlama yapabilir düzeye gelmektedir.
 

Süre

3 Gün
 

İçerik

PLC tanımını, iç yapısı ve çalışma prensibi
Sensör ve eyleyici elektrik devre şemalarını PLC ile ilişkilendirme becerisi ( okuma ve bağlama)
Temel kontak yapıları( lojik devre elemanları )
Temel programlama dilleri (LAD, STL ve FBD mantıkları)
Kurma, silme ve mühürleme
Sembolik adresleme ve PLC S7 200 çalışmasını bilgisayardan gözlemleme
Zamanlayıcılar (açma gecikmeli ve kapama gecikmeli)
Sayıcılar (ileri, geri ve ileri-geri sayıcılar )
Özel işlevli, kullanma hazır bellek adresleri tanıtımları
Karşılaştırma devreleri (büyükse, küçükse ve eşitse)
Basarken ve bırakırken tetikleme komutları(yükselen kenarve düşen kenar)
Koşullu atlamalar(JMP-LBL)
Altprogramlar(Subroutines)
Sayı Sistemleri(2’lik ve 16’lık sayı sistemleri mantıkları),
Bellek Alanları Kavramları ve Bellekteki Yerleri
PLC’de matematiksel işlem komutları ve ekstra komutlar
Gerçek zaman saati
Endüstriyel örnekler
 

Hedef Kitle

Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis
 

Kontenjan

Minimum 6 kişi,  Maksimum 8 kişi


Yer

Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK