PLC S7-300/400 İleri Seviye Eğitimi (Simatic Manager)

Amaç
PLC S7-300 ileri seviye eğitiminde katılımcı ileri seviye programlama becerisini kazanmanın yanında analog sistemleri yorumlayabilir, sistemden gelen analog verileri kullanarak işlemler yapabilir, P,PI ve PID kontrol sistemler hakkında bilgi sahibi olur.

Süre: 3 Gün

İçerik

· Orta Seviye Konularının Hatırlatılması

· Kaydırma ve Döndürme Komutları (Shift-Rotate)

· Word Lojik Komutları

· SFC,SFB Tanıtımı ve Kullanımı

· Arıza Arama Teknikleri

· Şifre Koyma ve Kaldırma

· Analog Giriş-Çıkış Modüllerinin Tanıtılması

· Analog Veri İşleme

· Encoder ve Hızlı Sayıcı Uygulamaları

· PID Kontrol

· Örnek uygulamalalar

Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Ön Şart:
 Orta Seviye PLC Bilgisi

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 8 kişi

Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK