WinCC Flexible Operatör Paneli Programlama Eğitimi

Amaç: WinCC Flexible yazılımının kullanımının tanıtılması ve bu yazılım ile operator panel üzerinden prosesleri izleme, kumanda etme ve arıza bulma bilgisinin verilmesi

Süre: 3 Gün

İçerik

 • Operator panel nedir, Çeşitleri ve temel haberleşme yapıları
 • WinCC flexible yazılımına giriş ve lisanslama çeşitleri ve özellikleri
 • Operatör panel seçimi ve panel seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
 • WinCC flexible ile proje oluşturma
 • PLC ile haberleşme yapısının tanıtılması ve ayarları ( MPI, Profibus, Ethernet ayarları )
 • Tag nedir, çeşitleri ve kullanımı ( Internal Tag, External Tag )
 • Ekran geçişleri, Template ekranı, ekran ile kontrol elemanları ( buton, I/O field, Sembol kütüphanesi
 • Alarm oluşturma ve özellikleri ( discrete alarm, analog alarm )Alarm management
 • Bir analog sinyalin sıcaklık ,basınç vb. gibi trend eğrisini ekranda gösterme
 • PLC'deki parametreler, anlık değerler vb. bilgilerin kayıt edilmesi (Historical Data)
 • İstenilen değerlerin trend eğrilerinin, alarmların çıktı alınması. Report özelliği
 • Kullanıcı tanımlama, Runtime user Administration
 • Structures kullanımı (hazır tasarım)
 • Panel üzerindeki ayarlar, panele program yükleme ve program çekme
 • Oluşturulan projenin Runtime çalıştırılması, ve programın diğer özellikleri (dil ayarları, zamanlı fonksiyonlar)
 

Hedef Kitle

Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis
 

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 8 kişi


Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK