Amaç

  • Elektrik ile ilgili temel kanunları öğrenmek
  • Elektrik ölçü aletlerini kullanarak doğru ölçümler yapmak
  • Elektrik ürünlerin çalışma prensiplerini öğrenmek ve seçmek

Süre: 2 Gün

İçerik

•Elektriğin tanımı
•Elektrik üretimi ve çeşitleri
•Elektriksel büyüklükler ve birimleri
•AC ve DC akım
•Elektrik ölçü aletlerini tanıma ve kullanma
•Temel elektrik devresi
•Temel elektriksel kanunlar
•Üç fazlı gerilimin yapısı
•Üç fazlı sistemde yıldız ve üçgen bağlantılar
•Elektrik sistemlerinde kullanılan kumanda elemanlarının çalışma prensipleri ve seçimleri
•Elektrik devre sembolleri ve elektrik devre şeması okuyabilme
•Elektrik kumanda şemaları çizebilme ve okuyabilme

Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 12 kişi

Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK