Amaç

 • Elektrik motorlarının çeşitleri ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi
 • Elektrik motorlarının korunması ve yol verilmelerinin öğretilmesi
 • Ortaya çıkabilecek arıza durumlarında müdahale edebilme bilgisinin kazandırılması
Süre: 2 Gün

İçerik

 • Temel elektrik bilgilerinin tekrarı
 • DC motorlar ve çalışma prensipleri
 • Şönt motorlar
 • Seri motorlar
 • Kompunt motorlar
 • DC motor bağlantıları ve yol verme
 • DC motorların bakımı
 • Bir fazlı AC motor yapıları ve çalışma prensipleri
 • Üç fazlı AC motor yapıları ve çalışma prensipleri
 • Asenkron motor bağlantıları (yıldız, üçgen) ve özellikleri
 • Elektrik motorlarında bulunan etiket bilgilerinin tanımlanması
 • Asenkron motorlara yol verme
 • Yıldız-üçgen bağlantı ve özellikleri
 • Yapılacak işe göre motor seçimi ve işletmeye alınması
 • Asenkron motorların korunması
 • Asenkron motorların bakımı
 • Arıza analizi ve bakım
 • Endüstriyel uygulamalar

Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 12 kişi

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK