Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Transistör ve mikroçiplerin icadıyla birlikte günümüzde gelişen teknolojiye öncülük eden en önemli alanlardan ve inovasyona en açık mühendislik dallarıdır.

Müşterilerimiz bu konuda aşağıdaki eğitimlerden faydanalabilmekteler.


Endüstriyel Elektrik Eğitimi

Elektrik ile ilgili temel kanunları öğrenmek. Elektrik ölçü aletlerini kullanarak doğru ölçümler yapmak. Elektrik ürünlerin çalışma prensiplerini öğrenmek ve seçmek

Endüstriyel Elektronik Eğitimi

Temel ve Endüstriyel Elektronik Devre Elemanlarını tanımak, özelliklerini, karakteristiklerini ve kullanım yerlerini öğrenmek

Elektrik Sistemlerinde Bakım ve Arıza Arama Eğitimi

Bu eğitimden sonra katılımcı, devre şemasına göre elektrik devre kurabilecek, sistemin bakımını yapabilecek. Arıza kaynaklarını tespit edip sistematik arıza arama yöntemlerini...

Endüstriyel Elektrik Panoları Eğitimi

Alçak gerilim panolarında kullanılan malzemelerin genel yapılarını öğrenmek. Alçak gerilim panolarında kullanılan cihazların ayarlarını yapmak. Alçak gerilim pano projelerini...

Elektrik Ölçme Aletlerinin Kullanımı Eğitimi

Elektrik ölçü aletlerinin tanınması ve doğru kullanılmasının öğretilmesi

AC/DC Motorlar ve Yol Verme Eğitimi

Elektrik motorlarının çeşitleri ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi Elektrik motorlarının korunması ve yol verilmelerinin öğretilmesi Ortaya çıkabilecek arıza durumlarında...

Servo Motor ve Sürücüler Eğitimi

Bu eğitime katılımcı Servo ve Step motorların çalışma prensipleri hakkında yeterli bilgiye sahip olacak ve uygulamada bu motorlarla çalışabilecek düzeye gelecektir.

Endüstride Reaktif Güç Kompanzasyonu Eğitimi

Kompanzasyon sistemlerinin yapısını ve enerji kalitesi açısından önemini öğrenmesi gereken herkes için.

Sensörler Eğitimi

Endüstride kullanılan sensör çeşitlerinin öğretilerek, elektriksel bağlantılarının yapılması. Ayrıca yaşanan sensör arızaları ve bakım becerisinin kazandırılması.