Amaç:

 • Pnömatik devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi
 • Pnömatik devrelerin çalışma mantığının öğretilmesi ve devre kurulmasında gerekli olacak bilgilerin kazandırılması
 • Devrelerdeki problemlerin tespiti ve çözüm yollarının kolaylaştırılması
Süre: 3 Gün

İçerik:

 • Pnömatik nedir? Nerelerde kullanılır?
 • Pnömatikte kullanılan fiziksel prensipler (Basınç, Debi, Kuvvet, Hız)
 • Enerji iletim çeşitlerinin karşılaştırılması (Pnömatik, Hidrolik, Elektrik, Mekanik)
 • Basınçlı Havanın Özellikleri
 • Pnömatik Sistemin Avantaj ve Dezavantajları
 • Basınç ve Debi kavramları
 • Kompresör dairesinde kullanılan elemanların görevleri, çeşitleri ve çalışma prensipleri
 • Basınçlı hava tanklarında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Havanın dağıtılmasında kullanılan elemanlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar.
 • Pnömatik şartlandırıcı elemanlarının görevleri ve iç yapıları (Filtre-Regülatör-Yağlayıcı)
 • Pnömatik silindirlerin çeşitleri ve iç yapıları
 • Tek etkili ve çift etkili silindirler
 • Lineer, döner ve tutma hareketleri için kullanılan silindir çeşitleri
 • Silindirlerde kullanılan bağlantı ekipmanları
 • Silindirlerde yastıklama
 • Yön kontrol valfleri çeşitleri, iç yapıları ve çalışma prensipleri
 • Oturtmalı ve sürgülü valfler 
 • Valf kontrol çeşitleri (butonlu, bobinli, havalı, makaralı, pimli, pedallı...)
 • Valf bağlantı çeşitleri
 • Hız ayar valf çeşitleri ve çalışma prensipleri
 • Çabuk egzoz valfleri ve çalışma prensipleri
 • Lojik valfler (VE, VEYA..)
 • Pnömatik zaman röleleri ve iç yapıları
 • ISO 1219 standartına göre pnömatik semboller
 • Pnömatik devre çizim mantığı ve standartlar
 • Pnömatikte uygulanan kumanda yöntemleri (pozisyon kontrolü, süre kontrolü vb.)
 • Temel elektrik bilgileri
 • Elektrikte kullanılan semboller ve devre çizim mantığı
 • Açık kontak, kapalı kontak 
 • Direk ve dolaylı kumanda
 • Başla dur butonlarının konumlandırılması
 • Mantık devrelerinin oluşturulması
 • Endüstriye uygun şekilde devre çizimi ve uygulamaları

Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 12 kişi

Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK