Amaç

 • Hidrolik devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma  prensiplerinin öğretilmesi
 • Hidrolik devrelerin çalışma mantığının öğretilmesi ve devre kurulmasında  gerekli olacak bilgilerin kazandırılması
 • Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerdeki problemlerin tespiti ve çözüm yollarının tespitinin kolaylaştırılması
 • Hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerin arızalarını tespit edip bakımını yapılabilmesi amaçlanmaktadır.


Süre: 3 Gün

İçerik

 • Hidrolik nedir?
 • Hidrolik sistemin avantajları ve dezavantajları

  Hidrolik sistemin uygulama alanları

  Paskal kanunu

  Hidrolik kuvvet iletimi

  Basınç arttırma prensibi (booster)

  Enerjinin korunumu kanunu (bernoulli teoremi)

  Paralel ve seri akış hatları

 • Hidrolik akışkanlar
 • Hidrolik sistemde akışkandan beklenen temel özellikler

  Viskozitenin tanımı ve çeşitleri

  Basınç ve sıcaklığın viskoziteye etkisi

  Hidrolik yağda bulunan katkı maddeleri ve sisteme etkileri

 • Hidrolik pompalar
 • Hidrolik pompaların çalışma prensipleri

  Pompanın deplasman ve verimi

  Dişli pompa çeşitleri (içten dişli, dıştan dişli, orbit dişli) ve çalışma prensipleri

  Paletli pompa çeşitleri (dengelenmemiş tip, dengelenmiş tip) ve çalışma prensibi

  Pistonlu pompa (eğik eksenli, eğik plakalı, radyal pistonlu pompalar) ve çalışma prensipleri

  Pompaların çalışma sırasında meydana gelen enerji sarfiyatı

  Değişken deplasmanlı pompalarda deplasman değiştirme mekanizmaları

  Kavitasyon nedenleri ve önleme metotları

 • Basınç kontrol valfleri
 • Basınç emniyet valfinin kullanım alanları ve fonksiyonu

  Basınç emniyeti valfi çeşitleri ve ayarları

  Basınç düşürücü valflerin iç yapısı, fonksiyonları, çeşitleri ve kullanıldığı yerler

  Basınç sıralama valflerin iç yapısı, fonksiyonları, çeşitleri ve kullanıldığı yerler

  Akü doldurma valflerinin iç yapısı, fonksiyonu ve kullanım yerleri

 • Yön kontrol valfleri
 • Yön kontrol valflerinin sembollerle gösterilmesi (ıso 1219)

  Yön kontrol valflerinde standart boyutlar

  Yön kontrol valflerinin çalışma prensipleri ve iç yapıları

  Doğrudan kumandalı yön kontrol valfleri ve iç yapısı

  Pilot kumandalı yön kontrol valflerinin iç yapısı, sembolleri ve kullanıldığı yerler

  Yön kontrol valflerinin kumanda şekilleri (mekanik, solenoid, pilot…)

 • Çekvalfler            
 • Bilyalı tip çek valfler                                                                                                                                                               

  Popet tipi çek valfler

  Pilot kumandalı çek valfler                                                                                                                                                   

  İkiz pilot kumandalı çek valf (ikiz kitleme)                                                                                                                         

 • Akış kontrol valfleri
 • Akış kontrol valflerinin görevleri

  Kısma valfleri (ayarlanabilir akış kontrol valfi)

  Hassas akış kontrol valfleri

  Girişte akış kontrol (meter-in)                                                                                                                                              

  Çıkışta akış kontrol  (meter-out)

 • Hidrolik iş elemanları
 • Tek ve çift etkili silindirlerin iç yapısı ve çalışma prensipleri

  Çift milli silindir, tandem silindir ve teleskopik silindirlerin iç yapısı ve çalışma prensipleri

  Silindirde yastıklama (frenleme) ve kullanım amacı

  Hidrolik silindirlerdeki bağlantı yöntemleri

 • Hidrolik motorlar
 • Yüksek hızda düşük tork üreten hidromotorlar (hslt)

  Düşük hızda yüksek tork (moment) üreten hidromotorlar (lsht)

  Dişli, paletli, pistonlu hidromotorlar ve çalışma prensipleri

 • Akümülatörler
 • Hidrolik akümülatörün iç yapısı ve fonksiyonu

  Hidrolik akümülatörün kullanıldığı uygulama örnekleri

  Ağırlıklı, yaylı, pistonlu, balonlu,  diyaframlı akümülatörler ve çalışma prensipleri

 • Hidrolik filtrasyon
 • Hidrolikte filtrasyonun önemi

  Kirliliğin tanımı ve nedenleri

  Filtre seçim kriterleri ve filtrelerin süzme kapasiteleri

  Kullanıldığı yere göre filtre türleri

  Seyyar filtrasyon sisteminin önemi ve kullanım şekli

  Hidrolikte yağ analizinin önemi ve analizde istenen veriler

  Kirlilik dereceleri (nas, iso)

 • Hidrolik yağ deposu ve aksesuarlar
 • Hidrolik yağ deposunun temel görevleri

  Standart yağ deposu dizaynları

  Hidrolik soğutucular

  Bourdon tüplü ve diyaframlı manometreler

  Basınç şalterleri

 • Hidrolik devreler
 • Rejeneratif devre

  Basınç sıralama ve basınç düşürücü devreler

  Hidrolik devre örnekleri

 • Temel elektrik
 • Temel elektrik bilgisi

  Elektriksel büyüklükler

  Elektrik devre elemanları ve çalışma prensipleri

  Temel elektrik devresi

  Açık ve kapalı kontak bilgisi

 • Endüstriyel Uygulamalar
 • ISO 1219 standartlarına göre devre sembolleri

  Temel hidrolik ve elektrohidrolik devre oluşturma mantığı

  Eğitim setinde devre kurma ve devrenin çiziminin yapılması

  Direk ve dolaylı kumanda

  Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulumu

Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 12 kişi

Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK